Verenigingsadviseur

Een goede verenigingsadviseur is essentieel voor een sportbond. Het informeren en adviseren van verenigingen op bestuurlijk vlak is erg waardevol en helpt een vereniging in haar ontwikkeling. Het ondersteunen van verenigingsbestuurders in trajecten over bijvoorbeeld ledenwerving- en behoud, samenwerking met andere verenigingen in de regio, het inzetten van social media, AVG en VOG is dankbaar werk. Je helpt een vereniging er echt verder mee. Met enige regelmaat gaan we op bezoek bij de verenigingen en geven we workshops zoals sportief besturen of besturen met een visie, vieren we een jubileum met ze of drinken we gewoon een kop koffie. Zo weten we wat er speelt binnen onze verenigingen en kunnen we direct inspelen op vragen die een vereniging heeft.